Results

Law-and-Political-science - Course - Commercial Contracts

  • Course Code: BLAW320
  • Credits: 2
  • Hours Distribution: 2 Lec.
  • Course Type: Faculty Elective (Fac. Elec.)

Course Description

عقود الوساطة التجارية، وتشمل: الوكالة التجارية، الوكالة بالعمولة، التمثيل التجاري، السمسرة. عقود الائتمان التجاري، وتشمل: الرهن التجاري، الإيجار التمويلي، عقود الخدمات التجارية، وتشمل: الإيداع لدي المخازن العمومية، عقود نقل التكنولوجيا.