Results

Human-Sciences - Course - THE FATIMIDS

  • Course Code: HIST745
  • Credits: 3
  • Hours Distribution: (3Cr.:3Lec)
  • Course Type: Mandatory Department (MD)

Course Description

نشأة الخلافة الفاطمية في المغرب ، رأى العلماء حول أصل ونسب الخلافة الفاطمية ، أحوال مصر قبل الفاطميين وبعدهم، تأسيس القاهرة ، الصراع الفاطمي العباسي ونتائجه ، صراع الوزراء، دراسة لبعض نظم وحضارة العصر الفاطمي.